Onderhoud

Willems CV voert onderhoud uit op zowel huishoudelijke als op industriële verwarmingstoestellen. Hierbij worden ze steeds gecontroleerd op een goede en veilige werking en wordt rekening gehouden met zowel de wettelijke als de door de constructeur opgelegde onderhoudsvoorwaarden.

Waarom is het onderhoud van uw verwarmingsketel belangrijk?

In Vlaanderen is het wettelijk verplicht om uw centrale verwarmingstoestel periodiek te laten nazien en goed te onderhouden. Bij stookolietoestellen dient dit zelfs jaarlijks te gebeuren. Bij toestellen op gas moet een onderhoud 2-jaarlijks uitgevoerd worden.

Elk jaar belanden er mensen in het ziekenhuis door een slecht werkend verwarmingstoestel. Dit komt door de vorming van koolstofmonoxide (CO), die vrijkomt wanneer er een slechte verbranding in het toestel optreedt. In combinatie met een slecht functionerende rookafvoer en/of onvoldoende verluchting, is het niet overdreven om van een levensbedreigende situatie te spreken.

In de meeste gevallen is de oorzaak van een slecht werkend toestel een gebrek aan controle en onderhoud. Daarom is het noodzakelijk om uw toestel op regelmatige tijdstippen te laten reinigen, controleren en optimaal af te stellen. Dit dient steeds te gebeuren volgens de voorwaarden van de fabrikant. Die voorwaarden kunnen echter afwijkend zijn van wat de wetgever vandaag voorschrijft.

Let wel: de voorwaarden van de fabrikant gaan echter steeds vóór op de wettelijke voorwaarden. Worden de voorwaarden van de fabrikant niet opgevolgd, dan kan dit een nadelig gevolg hebben voor de geldende garantievoorwaarden. Lees daarom altijd heel aandachtig de garantievoorwaarden van de fabrikant!

Wettelijk reinigingsattest

Na afloop van de onderhoudsbeurt ontvangt u van Willems CV het wettelijk vereiste reinigingsattest. Daarop staan de noodzakelijke gegevens van het toestel, samen met de uitgevoerde werken, eventuele gebreken en de te nemen maatregelen. Gaat het om een centraal verwarmingstoestel? Dan ontvangt u ook een wettelijk verbrandingsattest. Dit document bevat de noodzakelijke gegevens van het toestel en de gemeten resultaten van de rookgasproef, samen met eventuele gebreken en de te nemen maatregelen.

Wat als uw verwarmingstoestel niet voldoet aan de reglementering voor stooktoestellen en hun opstellingsruimte?

Als uw toestel of opstellingsruimte niet voldoet aan de huidige reglementering voor stooktoestellen en hun opstellingsruimte, brengen wij u hiervan op de hoogte. Wij informeren u grondig zodat u het nodige kan ondernemen om te voldoen aan deze regelgeving.

Onderhoud van uw verwarmingsketel tijdens de winterperiode

Als erkend partner van een aantal fabrikanten, krijgen wij tijdens de winterperiode steeds een groot aantal herstellingen te verwerken. Daarom vragen wij u om TIJDIG een onderhoud aan te vragen en niet te wachten tot de eerste koude de kop opsteekt. Herstellingen krijgen steeds voorrang.

Uiteraard kunt u steeds ons aanvraagformulier invullen en verzenden. Wij nemen dan later contact met u op om een afspraak te maken en uw aanvraag in onze planning op te nemen.