Onderhoud

Willems CV onderhoudt uw verwarmingsketel :

In Vlaanderen is het wettelijk verplicht om uw centrale verwarmingstoestel periodiek te laten nazien en goed te onderhouden.

Bij stookolietoestellen dient dit jaarlijks te gebeuren. Bij toestellen op gas moet dit onderhoud 2-jaarlijks uitgevoerd worden.

Ieder jaar belanden er mensen in het ziekenhuis door een slecht werkend verwarmingstoestel. Dit komt door de vorming van koolstofmonoxide (CO), die vrijkomt wanneer er een slechte verbranding in het toestel optreedt. In combinatie met een slecht functionerende rookafvoer en/of onvoldoende verluchting, is het niet overdreven om van een levensbedreigende situatie te spreken.

In de meeste gevallen is dit te wijten aan een slecht werkend toestel door gebrek aan controle en onderhoud. Het is daarom noodzakelijk dat uw toestel op regelmatige tijdstippen wordt gereinigd, gecontroleerd en optimaal afgesteld. Dit dient steeds te gebeuren volgens de voorwaarden van de fabrikant die afwijkend kunnen zijn van wat de wetgever heden voorschrijft. De voorwaarden van de fabrikant gaan echter steeds vóór op de wettelijke voorwaarden.

Indien de voorwaarden van de fabrikant niet opgevolgd worden kan dit nadelig zijn in verband met de door hen opgelegde garantievoorwaarden. Lees steeds zeer aandachtig de garantievoorwaarden!

Willems CV voert onderhoud uit op zowel huishoudelijke als op industriële verwarmingstoestellen en controleert ze steeds op een goede en veilige werking, rekening houdend met zowel de wettelijke als de door de constructeur opgelegde voorwaarden.

Na afloop van de onderhoudsbeurt ontvangt u van Willems CV het wettelijk vereiste reinigingsattest, waarop de noodzakelijke gegevens van het toestel staan, samen met de uitgevoerde werken, eventuele gebreken en te nemen maatregelen. Indien het een centraal verwarmingstoestel betreft ontvangt u ook een wettelijk verbrandingsattest waarop de noodzakelijke gegevens van het toestel staan, en de gemeten resultaten van de rookgasproef, samen met eventuele gebreken en te nemen maatregelen.

Als uw toestel of opstellingsruimte niet voldoet aan de huidige reglementering voor stooktoestellen en hun opstellingsruimte, brengen wij u hiervan op de hoogte, zodat u het nodige kan doen om in orde te geraken met de regelgeving.

Gezien wij ook als partner van een aantal fabrikanten werken, krijgen wij in de winterperiode een groot aantal herstellingen te verwerken. Indien u een onderhoud door ons wil laten uitvoeren vragen wij u om dit tijdig aan te vragen en niet te wachten tot het koud word. In de winterperiode tussen 1 oktober en eind februari krijgen herstellingen steeds voorrang en kan geen voorafgaande afspraak voor onderhoud gemaakt worden. Onderhoud wordt dan enkel uitgevoerd naargelang onze beschikbaarheid en dit zonder voorafgaande afspraak.

U kan echter tijdens de winterperiode steeds het aanvraagformulier invullen en verzenden, wij nemen dan later contact met u op om een afspraak te maken om uw aanvraag in de planning op te nemen.