Keuring

Keuringsrapport

De keuring van een verwarmingsketel is van overheidswege verplicht. In de volgende situaties is Willems CV u graag van dienst:

 

Keuring van een nieuw verwarmingstoestel

Voor u een nieuw centraal verwarmingstoestel voor de eerste keer in gebruik neemt, moet dit toestel gekeurd worden. Willems CV keurt uw toestel en voert onder andere de volgende controles uit:

  • onderzoek van de goede en veilige werking van het stooktoestel met inbegrip van de controleproeven,
  • onderzoek van de algemene staat van het stooktoestel,
  • controle van de uitmonding van de schoorsteen en de correcte aansluiting,
  • controle van de verluchting van het lokaal en de correcte aanvoer van de verbrandingslucht,
  • de aanwezigheid van de gebruikers- en onderhoudsinstructies,
  • controle op aanwezigheid van de noodzakelijke meetopeningen.

Na de keuring ontvangt u een geldig keuringsattest waarna u het toestel (indien conform) in gebruik mag nemen.

Keuring van een bestaand – of vernieuwd verwarmingstoestel

Willems CV keurt uw bestaande of vernieuwde verwarmingsketel en voert hiertoe de nodige onderzoeken en controles uit. Ook een bestaande verwarmingsketel waarvan de brander vervangen is, moet gekeurd worden.

Keuringen van verwarmingstoestellen in vakantiewoningen of logies

Sinds enkele jaren is een nieuw decreet van kracht in verband met de controle op verwarmingstoestellen in vakantieverblijven en logies. Dit decreet vermeldt onder andere dat alle verwarmingstoestellen op stookolie, gas en vaste brandstof een jaarlijkse controle vereisen. Ook voor een dergelijke keuring kunt u rekenen op Willems CV. Hiervoor werken wij samen met een erkend controle-organisme.

Na de keuring ontvangt u de nodige attesten waarop eventuele gebreken en/of te nemen maatregelen aangegeven zijn.