Keuring

Nieuw toestel

Willems CV keurt uw nieuw geplaatste verwarmingsketel. Voor u een nieuw centraal stooktoestel voor de eerste keer in gebruik neemt dient dit een keuring te ondergaan, waarbij verschillende elementen gecontroleerd worden zoals:

  • het onderzoek van de goede en veilige werking van het stooktoestel met inbegrip van de controleproeven,
  • het onderzoek van de algemene staat van het stooktoestel,
  • de controle van de uitmonding van de schoorsteen en de correcte aansluiting,
  • de controle van de verluchting van het lokaal en de correcte aanvoer van de verbrandingslucht,
  • de aanwezigheid van de gebruikers- en onderhoudsinstructies,
  • de controle op aanwezigheid van noodzakelijke meetopeningen

Na afloop ontvangt u hiervan een geldig keuringsattest waarna het toestel (indien conform) in gebruik kan worden genomen.

Bestaand toestel / vernieuwd toestel

Willems CV keurt uw bestaande of vernieuwde verwarmingsketel. Een bestaand toestel waarvan de brander vervangen wordt, moet ook een keuring ondergaan.

Vakantiewoningen / logies:

Sinds enkele jaren is de controle op verwarmingstoestellen in vakantieverblijven aangepast en uitgebreid volgens een nieuw decreet betreffende logies. Dit decreet vermeldt dat alle verwarmingstoestellen op stookolie, gas en vaste brandstof een jaarlijkse controle dienen te ondergaan.

Willems CV voert keuringen uit met betrekking tot het logiesdecreet. U ontvangt na afloop de nodige attesten met vermelding van eventuele gebreken en/of te nemen maatregelen.

Wij werken samen met een erkend controle-organisme voor de uitvoering van keuringen voor logies.